Arhiva

Posts Tagged ‘Programul rabla’

Programul Rabla 2013

Programul Rabla 2013 a demarat, luni, iar in unele localitati din tara tichetele disponibile s-au epuizat in cateva ore.
Avand in vedere ca doar un sfert dintre cele 17.000 de tichete destinate persoanelor fizice au fost distribuite colectorilor validati intr-o prima etapa, la mai multe puncte de colectare au existat chiar si sub 10 vouchere.

Inscrierea in Programul „Rabla” a inceput luni, pentru acesta fiind alocate 20.000 de vouchere de 6.500 lei. Dintre acestea, 17.000 de tichete sunt destinate persoanelor fizice, iar 3.000 sunt pentru firme si institutii publice.

Numarul tichetelor a scazut fata de anii precedenti. In 2012 au fost disponibile 45.000 de vouchere, in 2011 – 120.000, iar in 2010 – 190.000.

Totul despre programul Rabla

Programului Rabla trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii :

– deţinerea calităţii de proprietar al autoturismului uzat;
– obţinerea tichetul valoric de la un colector în vederea achiziţionării unui autovehicul nou prin program sau în vederea înstrăinării acestuia şi a documentelor aferente către o altă persoană fizică.

Pentru identificarea exactă a calităţii persoanei care predă autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, după caz, prezentarea următoarelor documente:

– certificatul de moştenitor; atunci când certificatul de moştenitor atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară procura notarială prin care persoana ce se prezintă în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat este împuternicită să acţioneze şi să încheie acte juridice în numele şi pe seama tuturor comoştenitorilor în cadrul programului, în vederea predării spre casare a autovehiculului uzat şi obţinerii tichetului valoric, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, înscrierii la un
producător validat şi achiziţionării autovehiculului nou;

– certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competentă;

– actul care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de
reşedinţă.

Nu intră sub incidenţa prevederilor din programul Rabla 2010 autoturismele care nu îndeplinesc următoarele condiţii:

– autovehiculul uzat a cărui primă înmatriculare în România a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006;
– autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare modele vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 432/2006.

Lista colectorilor autorizaţi poate fi accesată aici.

Documente deţinute ulterior prezentării la serviciul comunitar regim permise de
conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial:

– tichetul valoric/tichetele valorice, în original;

– certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

– certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;

– certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în
original.

Cum te înscrii la un producător validat

• Proprietarul se prezintă în vederea înscrierii la unul dintre producătorii validaţi,
numai după publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a listei producătorilor
validaţi care au încheiat contract cu aceasta.

• Producătorul validat înscrie proprietarul/beneficiarul în baza verificării şi confruntării datelor cuprinse în următoarele documente:

– actul de identitate al proprietarului/beneficiarului, în copie şi în original (originalul se restituie);
– tichetul valoric/tichetele valorice, în original;
– certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
– certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
– certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat, în
original;
– declaraţia pe propria răspundere, în formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul intenţiei acestuia de a obţine finanţare în baza unui contract de leasing financiar.

Aici găseşti lista producătorilor care participă la Programul Rabla.